1. Polska 18 lotów
2. Portugalia 4 loty
3. Turcja 4 loty
4. Egipt 2 loty
5. Grecja 2 loty
6. Holandia 2 loty
7. Włochy 2 loty